Skip to: site menu | section menu | main content


Dětský kroužek:

V listopadu 2014 se začaly v klubovně pod vedením mladých žen scházet místní děti. Cílem bylo zapojit děti do společných aktivit jako například: výtvarná činnost, procházky, výlety, sportování, hasičina atd.


Některé konané akce dětského kroužku:

Rok 2016:

4.12.2016 se děti zúčastnily mikulášské besídky na pozvání sousední Roubaniny, kde shlédly připravený program a za básničku byly obdarovány dárkem od Mikuláše.
Fotky naleznete zde.
listopad 2016 v průběhu listopadu až do 16.12.2016 se děti scházely a nacvičovaly program na vánoční besídku.
22.4.2016 se u příležitosti Dne Země a v rámci aktivit mladých hasičů konal sběr odpadků kolem obce. Děti s pomocí dospělých nasbíraly celý vozík komunálního odpadu ležících po příkopách.
Fotky naleznete zde.
13.2.2016 se konal dětský karneval. Děti hrály různé soutěže, tancovali atd.
Fotky naleznete zde.

Rok 2015:

9.12.2015 proběhla pro děti prezentace záměru vybudování nového hřiště s atrakcemi s umístěním za víceúčelové hřiště. Děti se zapojily do diskuse, co by na takovém hřišti nemělo chybět, a pak vytvořily nákresy, jak by mělo nové hřiště vypadat.
Fotky naleznete zde.
6.12.2015 se děti zúčastnily mikulášské besídky na pozvání sousední Roubaniny.
Fotky naleznete zde.
27.11.2015 děti připravovaly občerstvení na výrobu vánočních věnečků a následně si hrály v klubovně.
Fotky naleznete zde.
7.11.2015 navštívil dětský kroužek whirpool.
Fotky naleznete zde.
23.10.2015 děti připravovaly občerstvení na výrobu podzimních věnečků a následně se zapojily do jejich výroby.
Fotky naleznete zde.
15.8.2015 dopoledne děti zatrénovaly pře závody ve Březině.
Fotky naleznete zde.
5.6.2015 se po třetí sešlo dětské družstvo hasičů na trénování.30.4.2015 se po druhé sešlo dětské družstvo hasičů na trénování tentokráte už u rybníku naostro s vodou.
Fotky naleznete zde.
26.5.2015 se poprvé sešlo dětské družstvo hasičů, aby začalo trénovat na hasičské soutěže. Děti se seznámily s pravidly požárního útoku a vyzkoušely si spojování hadic a savic, běhat s hadicemi atd.
Fotky naleznete zde.
25.4.2015 byly děti na výletě v Jevíčku, kde místní hasiči pořádali zábavné odpoledne s hasičskými soutěžemi pro děti.
Fotky naleznete zde.
17.4.2015 u příležitosti Dne Země děti kolem silnic za obcí sbíraly odhozené odpadky. Nasbíraly dva celé přívěsné vozíky.
Fotky naleznete zde.
20.3.2015 v kuchyňce děti pekly pletýnky, beránka atd.
Fotky naleznete zde.
30.1.2015 si děti před obecním domem postavily sněhovou housenku.
Fotky naleznete zde.

Rok 2014:

22.11.2014 se konal první dětský kroužek, kde po úvodním seznámení rodičů s organizací kroužků si děti upletly adventní věnce.
Fotky naleznete zde.