Skip to: site menu | section menu | main content


Spolky a sdružení v obci:

V naší obci je činná organizace Sboru dobrovolných hasičů a Českého červeného kříže. Dále v obci vznikly neoficiální spolky - rybářský a klub důchodců, které napomáhají vzájemné soudržnosti mezi občany a spolupracují v pořádání různých kultůrních akcí.
Některé mají i dlouhou historii.


Sbor dobrovolných hasičů
Rybářský spolek
Český červený kříž
Klub důchodců
Dětský kroužek