Skip to: site menu | section menu | main content


Události a akce v roce 2010:

30.12.2010 se uskutečnil turnaj ve stolním tenise. Zúčastnilo se ho 16 hráčů. Turnaj vyhrál D. Kaderka, druhý byl M. Kaderka a na třetím místě se umístil Jan Gregor.
Pár fotek naleznete zde:
Výsledky ve skupinách naleznete zde a vyřazovacích bojů zde.
23.12.2010 se konalo zpívání koled u vánočního stromku.
Pár fotek naleznete zde:
11.12.2010 se konala vánoční besídka, na které s kulturním programem vystoupili místní děti. Program obohatilo i vystoupení sboru Cantilo z Jevíčka pod vedením sbormistra p. Klimeše.
Pár fotek naleznete zde:
5.12.2010 po setmění procházeli naší obcí tři čerti, Mikuláš a anděl. Navštívili několik domácností s malými dětmi, kde malinko postrašili a moc nadělili.
Rovněž zavítali na návštěvu do domova důchodců a na JIP nemocnice v Mor. Třebové.
Pár fotek naleznete zde:
27.11.2010 byl postaven, nazdoben a večer i rozsvícen vánoční stromek u hasičárny.
Fotky naleznete zde:
20.11.2010 se konal zájezd do Polska.
18.11.2010 začala rekonstrukce kapličky (sanace, podřezání, svislé izolace, oddrenážování, renovace podlahy, střechy,...)
15.10.2010 byl plně zprovozněn průjezd obcí pro všechny vozidla.
1.10.2010 byla dokončena hlavní část II. etapy rekonstrukce silnice obcí. Následně se budou dodělávat chodníky a nájezdy k domům. Obec byla částečně zprůjezdněna (pro dopravní obsluhu). Plné zprůjezdnění bude od 15.10.2010.
Fotky z průběhu rekonstrukce naleznete zde: květen, červen, červenec, srpen, září.
září 2010 byla dokončena zpevněná vycházková cesta na západní straně rybníka.
Fotky z průběhu budování cesty naleznete zde:
září 2010 byla dokončena stavba víceúčelového hřiště a hřiště bylo zpřístupněno občanům. Správcem byl jmenován p. David Kaderka.
Fotky z průběhu výstavby naleznete zde: červen, červenec, srpen.
29.8.2010 se sportovní odpoledne pro děti spojené s loučením s prázdninami. Pro děti byla připravena běžecká stezka s plněním různých dovednostních a znalostních úkolů a pak na výletišti byly připravené různé soutěže.
Fotky naleznete zde zde.
15.8.2010 se konal tradiční hasičský výlet, kde zahrála hudební skupina Živel. Před výletem proběhlo hasičské námětové cvičení za účasti sborů z okolí (Březin, Deštné, Dlouhé Loučky, Křenova, Korbelovy Lhoty a Roubaniny). Cvičení probíhalo formou dálkové přepravy vody od rybníka k výletišti.
Fotky naleznete zde zde.
25.8.2010 proběhla u kapličky jakožto už tradičně každou poslední červencovou neděli pouťová mše.
23.8.2010 se konala pouťová zábava se skupinou 2,5 promile, které se i přes nepřízeň počasí zúčastnilo asi 150 lidí.
červen 2010 se začala budovat nová zpevněná cesta na západní straně rybníka.
Fotky z průběhu budování cesty naleznete zde:
červen 2010 začala výstavba víceúčelového hřiště na místě stávajícího fotbalového hřiště.
Fotky z průběhu výstavby naleznete zde: červen, červenec, srpen.
15.6.2010 v ranních hodinách pracovníci pracující na rekonstrukci silnice zjistili začínající požár na společném objektu s č.p.16 a 66 (bývalá hospoda z poloviny minulého století, dnes rekreační objekt).
V 7:27 hod byl  požár nahlášen a následně byl vyhlášen poplach. Hašení zahájila místní zásahová jednotka SDH Slatina cca v 7:37 hod z hydrantové sítě. V tu chvíly hořela větší část střechy. Následně dorazil HZS Moravská Třebová, SDH Jevíčko a SDH Velké Opatovice. Intenzivní hašení probíhalo necelou hodinu z hydrantové sítě, automobilových cisteren a dálkovým vedením vody pomocí PS12 z nedalekého rybníka.
Po uhašení střechy bylo nutné vyklidit půdní prostor od doutnajícího sena a pak bylo provedeno dohašení střešní konstrukce.
Celý zásah čtyř jednotek trval asi do 12 hodin. Následně bylo místo předané  místní jednotce SDH Slatina, která zajišťovala občasné místní dohašování a hlídání objektu do druhého rána.
Při požáru byla zničena střecha nad objektem a částečně poškozené stropy. Vzniklá škoda je vyčíslena na 1.200.000,-Kč. Příčina vzniku požáru je v šetření.
Reportáž z odpoledních televizních novin na TV Nova můžete shlédnout zde - začátek v čase 8:25.
Fotky naleznete zde.
Článek u požáru ze svitavského deníku naleznete zde.
Video točené SDH Velké Opatovice můžete vidět zde.
Video začínajícího požáru můžete vidět zde:

22.5.2010 se na obecním rybníku konaly rybářské závody. Závodů se zúčastnilo 20 závodníků v kategorii dospělých, 4 v kategorii žen a 7 v kategorii dětí.
Fotky z akce naleznete zde.
17.5.2010 v obci zčala II. etapa rekonstrukce silice.
Fotky z průběhu rekonstrukce naleznete zde: květen, červen, červenec, srpen, září.
15.5.2010 se u rybníka konal sraz modelářů. Srazu se přes chladné nikoliv však deštivé počasí zúčastnili modeláři s desítkami modelů tanků a vojenských vozidel, lodí, letadel, truck trialových speciálů, vozidel pro zemní práce,...). Jako doprovodný program přijela vojenská vozidla a historické motocykly.
Na akci natočila TV Nova reportáž odvysílanou v odpoledních zprávách 16.5.2010.
Reportáž můžete shlédnout zde - začátek v čase 15:33.
Fotky z akce naleznete zde.
Článek ze svitavského deníku naleznete zde.
30.4.2010 se na hřišti konalo tradiční pálení čarodějnic.
Fotky z akce naleznete zde.
23.4.2010 se v pohostinství uskutečnila diskuse kolem programu Zelená úsporám a možnostem čerpání dotací. Zúčastnil se jí projektant Bc. Klon z Boskovic a zástupci firmy Instalatérství Bidmon z Jevíčka.
10.4.2010 proběhla velká obecní brigáda na úklid kolem rybníka, úklid obecního lesa a výsadbu nových stromků. Zúčastnilo se jí 43 brigádníků.
6.3.2010 se konal výroční schůze ČČK spojená s přednáškou doktorky z rychlé záchranné služby.
Fotky naleznete zde.
26.2.2010 se konal víkendový pobyt (od 26. do 28.2.) v termálních lázních ve Velkém Mederu na Slovensku.
13.2.2010 obcí prošel masopustní průvod, kterého se zúčastnilo 13 masek (Adamsovi, berušky, včelky, mouchy, Karkulka, jeptišky,...).
Fotky naleznete zde.
15.1.2010 se v místním pohostinství konala veřejná rozprava o energetických kompletech pro domácnosti za účasti zástupců firmy Enbra, která představila nabízené technologie. Účastníci byli seznámeni s i připravovanými podmínkami pro udělení dotace.
9.1.2010 se v místním pohostinství konala výroční valná hromada SDH Slatina spojená s volbami nového vedení.
Fotky naleznete zde.
9.1.2010 se v obci uskutečnila Tříkrálová sbírka, v které občané darovali celkem 4.425,-Kč.