Skip to: site menu | section menu | main content


Události a akce v roce 2011:

30.12.2011 se konal vánoční (předsilvestrovský) turnaj ve stolním tenise. Zúčastnilo se 14 hráčů a hrálo se v hostinci souběžně na dvou stolech. 1. místo Jan Gregor, 2. místo L. Dobeš a 3. místo L. Bezděk.
Fotky naleznete zde.
23.12.2011 se konalo zpívání pod vánočním stromem.
Fotky naleznete zde.
10.12.2011 se konala vánoční besídka s kulturním programem a tombolou na závěr.
Fotky naleznete zde.
5.12.2011 procházeli obcí dva čerti s Mikulášem a andělem. Navštívili hodné i zlobivé děti i dospělé.
Fotky naleznete zde.
3.12.2011 se konal zájezd do vánoční Prahy. V Praze jsme navštívili její historickou část (Pražský hrad s přehlídkou výměny stráží, Karlův most, Staroměstské náměstí s vánočními trhy, atd.). Poté jsme absolvovali večerní plavbu lodí po Vltavě a na závěr shlédli rozsvícený vánoční strom na Staroměstském náměstí a přes Václavské náměstí se vrátili k autobusu.
Fotky naleznete zde.
26.11.2011 se konala brigáda na stavění a zdobení vánočního stromku a hasičárny.
Fotky naleznete zde.
19.11.2011 se konal zájezd na vánoční nákupy do Polska.
15.10.2011 se konala obecní brigáda na stavění oplocenky v obecním lese.
Fotky naleznete zde.
14.10.2011 se konala obecní brigáda na zakapávání stromků v obecním lese.
Fotky naleznete zde.
17.9.2011 se konal zájezd pro děti, ale i dospělé do Zoo a DinoParku Vyškov a Vojenského a leteckého muzea Vyškov.
Fotky naleznete zde.
3.9.2011 se po několika letech opět ve Slatině (tentokráte u rybníka) konala svatba slatinských občanů: Veroniky Tihonové a Luďka Bezděka.
Fotky naleznete zde.
26.8.2011 se v hostinci konala 2. veřejná rozprava s občany na témata výroby pelet, dotaci BRKO, atd. Po debatě byly rozdané anketní lístky a občané, kteří se nezúčastnili je dostali v sobotu. Anketa byla uzavřena a vyhodnocena v pondělí.
20.8.2011 se na výletišti konalo dětské odpoledne a přátelské posezení. Děti se sešly v 13 hod a byla pro ně připravená stezka do lesa, kde plnily různé úkoly. Poté byly na výletišti přichystané různé soutěže a na závěr sladká odměna.
Od 15 hod začalo přátelské posezení, kde se sešlo několik místních občanů.
Fotky naleznete zde.
12.8.2011 se v hostinci konala veřejná rozprava s občany na témata výroby pelet, dotaci BRKO, atd.
31.7.2011 se konala tradiční pouťová mše. Tentokráte byla spojená s křestem nově zrekonstruované kapličky.
Fotky naleznete zde a zde.
30.7.2011 se v podvečer hrál pouťový volejbal. Bohužel přes nepřízeň počasí akce neproběhla jak bylo plánováno a zahrálo se jen pár přátelských setů mezi dvěma smíšenými družstvy
29.7.2011 se konala pouťová zábava poprvé ve stylu RETRO. Byla připravená drobná výzdoba z 60´, 70´ a 80´let. Akce se velice vydařila, kdy více jak polovina účastníků přišla oblečená v retro stylu a přispěla tak k dobré náladě na akci. Poděkování patří i skupině Živel za jejich hity a taktéž dobové oblečení.
Fotky naleznete zde.
18.6.2011 u rybníka proběhla soutěž o pohár starosty obce v požárním sportu. Družstvo Slatin obsadilo 1. místo. Více informací v sekci hasiči.
Fotky naleznete zde.
28.5.2011 se u rybníka konala okrsková soutěž v požárním sportu. Vyhrálo družstvo Březin a Slatina obsadila 3. místo. Více informací v sekci hasiči.
Fotky naleznete zde.
21.5.2011 proběhl u rybníka Sraz modelářů. Na akci dorazilo kolem 60 modelářů, které se představlili s modely letadel, lodí, bojové techniky, ... Na akci se přišlo podívat cca 700 lidí.
Fotky naleznete zde.
19.5.2011 do obce přijeli hodnotící komisaři pro soutěž Vesnice roku 2011. Úvodní prezentace proběhla v hostinci a následovala prohlídka obce.
Fotky naleznete zde.
Nakonec obec nezískala žádnou stuhu, ale obdrží diplom za kompletnost vyřešení infrastruktůry obce.
14.5.2011 se u rybníka konaly rybářské závody za účasti pozvaných hostů. Závodu se zúčastnilo 22 rybářů.
Fotky naleznete zde.
7.5.2011 se v hostinci konala oslava Dne matek. Vystoupily děti s krátkým programem a místní ženy zatancovaly ukázku Zumby. K tanci a poslechu zahrál p. Hikade.
Fotky naleznete zde.
30.4.2011 se u rybníku konalo tradiční pálení čarodějnic. Akci předčasně ukončilo nepřízeň počasí.
Fotky naleznete zde.
23.4.2011 se někteří občané ze Slatin zúčastnili v Bělé společenské akce "Od pramene k jablíčku". Tato akce měla pomoci sblížení okolních vesnic. Společně se sázely vzrostlé stromy (Slatina zasadila habr), k nim se vyrobily a pověsily obecní znaky z keramiky. Dále se zasázelo několik menších ovocných stromků. Zájemci se rovněž mohli povozit na koních.
Fotky naleznete zde.
16.4.2011 se konalo školení zásahové jednotky JPO5 a školení třídnosti III.
Fotky naleznete zde.
9.4.2011 se konala obecní brigáda na sázení stromků v obecním lese. Brigády se zúčastnilo 30 občanů, kteří celkem vysázeli 1700 smrků, 1050 borovic, 100 javorů, 100 modřínů, 50 habrů, 50 jeřabin.
Mapku místa sázení naleznete zde .
Fotky naleznete zde.
6.4.2011 se uskutečnila rybářská brigáda kolem rybníku.
Fotky naleznete zde.
26.3.2011 proběhla rybářská schůze, kde byl zhodnocen loňský rok, přednesen plán na letošní rok, vydávaly se rybářské lístky,...
Fotky naleznete zde.
12.3.2011 se v místním hostinci konala oslava MDŽ.
Fotky naleznete zde.
5.3.2011 procházel obcí 15 členný masopustní průvod nejrůznějších masek. Od mažoretek, opraváře, dělníky, doktora se sestřičku, opici, pračlověka až po Sněhurku a čtyři trpaslíky.
Fotky naleznete zde.
26.2.2011 se konal zájezd do termálních lázní ve Velkém Mederu.
Fotky naleznete zde.
11.2.2011 se v místním hostinci konala výroční valná hromad ČČK. Jako host se zúčastnila Mudr. Němcová, která přispěla krátkou přednáškou o vysokém krevním tlaku,...
Fotky naleznete zde.
8.1.2011 se v místním pohostinství konala výroční valná hromada SDH Slatina.
Fotky naleznete zde.
8.1.2011 se v obci uskutečnila Tříkrálová sbírka. Občané přispěli celkem 6 250,-Kč.
Fotky naleznete zde.