Skip to: site menu | section menu | main content


Události a akce v roce 2015:

30.12.2015 se konal vánoční turnaj ve stolním tenise.
Fotky naleznete zde.
Výsledky naleznete zde.
23.12.2015 se konalo tradiční vánoční zpívání u vánočního stromu.
Fotky naleznete zde.
19.12.2015 se v hostinci konala vánoční besídka, kde vystoupili místní děti s básničkami a pohádkovým vystoupením "O vrabcovi jak chtěl všem říct, že se má narodit ježíšek".
Fotky naleznete zde.
12.12.2015 se konal zájezd do vánočního Brna.
Fotky naleznete zde.
5.12.2015 procházeli obcí Mikuláš, anděl a tři čerti.
Fotky naleznete zde.
28.11.2015 se konala brigáda na stavění a zdobení vánočního tromu u hasičárny.
Fotky naleznete zde.
27.11.2015 byla v klubovně pro občany připravena možnost výroby vánočních věnečků s občerstvením, které připravil dětský kroužek.
Fotky naleznete zde.
23.10.2015 byla v klubovně pro občany připravena možnost výroby podzimních věnečků s občerstvením, které připravil dětský kroužek.
Fotky naleznete zde.
3.10.2015 se u rybníku konal rybářský den.
Fotky naleznete zde.
27.9.2015 se pro děti i dospělé konal pochod do Horákovi Lhoty. Byly tam připraveny soutěže pro děti i dospělé.
Fotky naleznete zde.
23.8.2015 se na výletišti konal hasičský výlet. Poslechu a tanci hrál p. Burget.
26.7.2015 se na návsi u kapličky konala poutní mše svatá.
Fotky naleznete zde.
25.7.2015 se konalo sportovní odpoledne, kde se hrál nohejbal, fotbal a volejbal mezi ženatými a svobodnými muži a ženami.
Fotky naleznete zde.
24.7.2015 se konala pouťová zábava ve stylu RETRO. Hrála skupina KROUNEX. Výtěžek akce ve výši 13 200 Kč byl věnován Elišce Trmačové a Tomáši Jílkovi.
Fotky naleznete zde.
30.6.2015 měla v obci zastávku historická hasičská technika VII. propagační jízdy historických hasičských vozidel, pořádaná u příležitosti V. řádného sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Fotky naleznete zde.
13.6.2015 se u rybníku konaly hasičské závody o pohár starosty obce Slatina. Zúčastnilo se jich 7 družstev mužů, 2 družstva žen a 3 družstva dětí. Naši hasiči po nezdařeném druhém útoku obsadili až 5 místo. Poprvé však závodilo družstvo slatinských dětí a při premiéře obsadili 2. místo.
Fotky naleznete zde.
23.5.2015 se na obecním rybníku konaly jubilejní 10. rybářské závody. Závodů se zúčastnilo celkem 72 závodníků (15 v kategorii dětí do 15 let, 4 žen a 53 mužů).
Výsledky závodů: žen a dětí, mužů.
Přehled úlovků naleznete zde.
Fotky naleznete zde.
16.5.2015 u rybníku proběhlo okrskové kolo v požárním sportu, kde jsme obsadili 2. místo.
Fotky naleznete zde.
9.5.2015 se v hostinci konala oslava Dne matek, na které vystoupily místní děti s básničkami a pohádkovým představením O červené Karkulce.
Fotky naleznete zde.
30.4.2015 se na výletišti uskutečnilo tradiční pálení čarodějnic.
Fotky naleznete zde.
3.4.2015 před Velikonocemi tradičně obcí procházeli děti s hrkačkami. Hrkali ve čtvrtek v 18 hod, v pátek v 6, 12, 18 hod a v sobotu 6 a 12 hod
Fotky naleznete zde.
7.3.2015 se v hostinci konala oslava MDŽ.
Fotky naleznete zde.
7.2.2015 procházel obcí 10 členný masopustní průvod nejrůznějších masek.
Fotky naleznete zde.
31.1.2015 se konala schůze místní skupiny ČČK. Schůze byla doplněna přednáškou MUDr. Němcové na téma „Nemoci štítné žlázy“.
Fotky naleznete zde.
10.1.2015 se konala výroční valná hromada SDH Slatina, které se zúčastnilo 24 členů.
Fotky naleznete zde.
10.1.2015 se v obci uskutečnila Tříkrálová sbírka pořádaná oblastní charitou Mor. Třebová. Občané přispěli celkem 4 638 Kč.
Fotky naleznete zde.