Skip to: site menu | section menu | main content


Události a akce v roce 2016:

30.12.2016 se konal vánoční turnaj ve stolním tenise.
Fotky naleznete zde.
Výsledky naleznete zde.
23.12.2016 se konalo tradiční zpívání u vánočního stromu.
Fotky naleznete zde.
17.12.2016 se v hostinci konala vánoční besídka, kde vystoupily místní děti s básničkami a pohádkovým vystoupením "Vánoční příběh".
Fotky naleznete zde.
10.12.2016 se konal zájezd do vánoční Olomouce.
5.12.2016 procházeli obcí Mikuláš, anděl a tři čerti.
Fotky naleznete zde.
26.11.2016 se konala brigáda na stavění a zdobení vánočního stromu u hasičárny.
Fotky naleznete zde.
25.11.2016 byla v klubovně pro občany připravena možnost výroby vánočních adventních věnečků.
Fotky naleznete zde.
21.8.2016 se na výletišti konal hasičský výlet, kde k poslechu i tanci zahrál p. Burget. Součástí výletu byl i 1. ročník soutěže o nejlepší bábovku.
V kategorii dětí 1. místo obsadili sourozenci Knödlovi a 2. místo sourozenci Honzákovi.
V kategorii dospělých se sešlo 32 bábovek.
U odborné poroty se hodnotil vzhled i chuť a 1. místo získala Marie Marková, 2. místo Michaela Langová a 3. místo Vlasta Bárková.
Návštěvníci výletu hodnotili vzhled a nejvíce se jim líbila a 1. místo získala bábovka Marcely Dobešové, 2. místo získala Ing. Marie Gregorová a 3. místo  Věra Šusťáčková.
Fotky naleznete zde.
31.7.2016 se na návsi u kapličky konala poutní mše svatá.
Fotky naleznete zde.
30.7.2016 se na víceúčelovém hřišti konalo sportovní odpoledne, kde se hrál nohejbal a volejbal.
Fotky naleznete zde.
29.7.2017 hasiči uspořádali pouťovou zábavu ve stylu RETRO. Hrála skupina IUCH.
Fotky naleznete zde.
18.6.2016 se u rybníku konal 15. ročník poháru starosty obce Slatina v požárním sportu. Soutěžilo se ve dvou požárních útocích (jeden na narážení z kádě a druhý na sání z rybníku). Poprvé u nás čas měřila digitální časomíra zapůjčená od SDH Uhřice. Soutěže se zúčastnilo 5 družstev mužů, 2 družstva žen, 5 družstev mladších žáků a 2 družstva starších žáků. Družstvo můžů obsadilo 3. místo, družstvo mladších žáků 2. místo a družstvo starších žáků vyhrálo.
Výsledky závodů naleznete zde a zde.
Fotky naleznete zde.
21.5.2016 se na obecním rybníku konaly 11. rybářské závody. Závodů se zúčastnilo celkem 74 závodníků (15 v kategorii dětí do 15 let, 7 žen a 52 mužů).
Výsledky závodů: žen a dětí, mužů.
Přehled úlovků naleznete zde.
Fotky naleznete zde.
30.4.2016 se na výletišti konalo pálení čarodějnic.
Fotky naleznete zde.
22.4.2016 se u příležitosti Dne Země a v rámci aktivit mladých hasičů konal sběr odpadků kolem obce. Děti s pomocí dospělých nasbíraly celý vozík komunálního odpadu ležících po příkopách.
Fotky naleznete zde.
16.4.2016 se konala brigáda na úklid kolem rybníku před zahájením rybářské sezony. Dále se v obecním lese na Horkách dosazovalo cca 700 smrčků.
Mapku místa sázení naleznete zde .
Fotky naleznete zde.
9.4.2016 se konal zájezd o Národního divalda v Brně na představení Králova řeč. Díky místní občance, pracující v divadle, byla možná zajímavá zákulisní prohlídka divadla.
Fotky naleznete zde.
24.3.2016 před Velikonocemi tradičně obcí procházely děti s hrkačkami. Hrkaly ve čtvrtek v 18 hod, v pátek v 6 hod, 12 hod, 18 hod a v sobotu v 6 hod a 12 hod.
Fotky naleznete zde.
12.3.2016 se v hostinci konala oslava MDŽ.
Fotky naleznete zde.
21.2.2016 místní členky ČČK ve spolupráci s obcí Slatina uspořádali v hostinci vystoupení divadelního spolku tea Trum Velké Opatovice s pohádkovým představením Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
Fotky naleznete zde.
14.2.2016 se konala schůze místní organizace ČČK. Na schůzi také proběhla přednáška MUDr. Nádeníčkové o dětských nemocech.
Fotky naleznete zde.
6.2.2016 procházel obcí 14 členný masopustní průvod nejrůznějších masek, který navštívil většinu místních domácností.
Fotky naleznete zde.
9.1.2016 se konala valná hromada SDH Slatina, které se zúčastnilo 25 členů.
Fotky naleznete zde.
2.1.2016 se v obci uskutečnila Tříkrálová sbírka pořádaná oblastní charitou Mor. Třebová. Občané přispěli celkem 4 711 Kč.