Skip to: site menu | section menu | main content


Události a akce v roce 2017:

30.12.2017 se konal vánoční turnaj ve stolním tenise.
Fotky naleznete zde.
23.12.2017 se konalo tradiční zpívání u vánočního stromu a prvně byl vypuštěn vánoční ohňostroj.
Fotky naleznete zde.
16.12.2017 se v hostinci konala vánoční besídka, kde vystoupily místní děti s básničkami a pohádkovým vystoupením "Kouzelné Vánoce".
Fotky naleznete zde.
9.12.2017 se konal zájezd do vánočního Brna.
Fotky naleznete zde.
5.12.2017 procházeli obcí Mikuláš, anděl a tři čerti, kteří navštívili některé hodné a zlobivé děti.
2.12.2017 se konala brigáda na stavění a zdobení vánočního stromu u hasičárny.
Fotky naleznete zde.
1.12.2017 si občané v klubovně vyráběli vánoční adventní věnečky.
Fotky naleznete zde.
20.8.2017 se konala oslava 115. výročí založení SDH Slatina. Akce začala ve 14 hodin námětovým cvičením, kterého se zúčastnily sbory z okolních obcí (SDH Březina, SDH Korbelova Lhota, SDH Chlum, SDH Velká Roudka - Skočová Lhota, SDH Křenov, SDH Bezdečí a SDH Deštná).
Poté od 15 hodin následovala výroční schůze, které se zúčastnili významní hosté (starosta KSH PK J. Bidmon, senátor R. Martínek a další). Při této příležitosti byly předána vyznamenání členům místního SDH a některým hostům.
Po ukončení schůze proběhla ukázka HZS Mor. Třebová vyprošťování z havarovaného vozu. SDH Jevíčko přivezlo ukázat novou velkokapacitní cisternu Tatra a SDH Roubanina přijela s historickou autocisternou Praga RN. Po celou dobu akce byla vystavena historická technika od SDH Kor. Lhota, SDH Želivsko a SDH Slatina.
K poslechu a tanci zahrála slovácká dechová hudba Cyrilka. V podvečer se losovala bohatá tombola.
K tomuto 115. výročí byla vypracovaná a vytištěná brožura s historií SDH Slatina až do současnosti. Ta byla rozdána návštěvníkům a je možné si ji prohlédnout  zde.
Fotky naleznete zde.
30.7.2017 se u kapličky konala poutní mše.
Fotky naleznete zde.
28.7.2017 se na výletišti konala pouťová zábava, kde zahrála skupina Krounex.
8.7.2017 členky místního ČČK uspořádaly brigádu, na které poklidily a zvelebily prostory kolem víceúčelového hřiště a v parčíku na návsi.
Fotky naleznete zde.
1.7.2017 si na rybníku uspořádali svůj sraz vodní modeláři z Velkých Opatovic a jejich pozvaní kamarádi.
Fotky naleznete zde.
17.6.2017 se u rybníku konal 16. ročník poháru starosty obce Slatina v požárním sportu. Soutěžilo se ve dvou požárních útocích (jeden na narážení z kádě a druhý na sání z rybníku). Mladí hasiči měli dva pokusy z kádě a počítal se jim ten lepší čas. Opět u nás čas měřila digitální časomíra zapůjčená od SDH Uhřice. Soutěže se zúčastnilo 6 družstev mužů, 3 družstva mladších žáků a 5 družstev starších žáků. Domácí SDH se dařilo letos natolik, že ve všech třech kategoriích vyhrálo.
Fotky naleznete zde.
3.6.2017 se na obecním rybníku konaly 12. rybářské závody. Závodů se zúčastnilo celkem 63 závodníků (7 v kategorii dětí do 15 let, 4 žen a 52 mužů).
Výsledky závodů: žen a dětí, mužů.
Přehled úlovků naleznete zde.
Fotky naleznete zde a také zde .
14.5.2017 se v hostinci konala oslava Dne matek, kde vystoupily s krátkým programem místní děti.
30.4.2017 se na výletišti konalo tradiční pálení čarodějnic.
Fotky naleznete zde.
13.4.2017 před Velikonocemi tradičně obcí procházely děti s hrkačkami. Hrkaly ve čtvrtek v 18 hod, v pátek v 6 hod, 12 hod, 18 hod a v sobotu v 6 hod a 12 hod.
Fotky naleznete zde.
8.4.2017 u příležitosti blížícího se Dne Země mladí hasiči uspořádali brigádu na úklid odpadků kolem obce. Sbíralo se spolu s dospělými po příkopech kolem silnic od Březiny do Slatiny a pak ze Slatiny směrem na Rozcestí, kde se sešli se sousedy z Korbelovy Lhoty, kteří šli od Brťova k Rozcestí, společně pak šli na Červenou a dolů k obecnímu úřadu. Poté jel obecní nákladní automobil DAF a posbíral cca 100 pytlů s odpadky podél cest..
Fotky naleznete zde.
11.3.2017 se konala brigáda na prořezávku bříz v Kotlině.
Fotky naleznete zde.
25.2.2017 procházel obcí 13 členný masopustní průvod nejrůznějších masek, který navštívil většinu místních domácností, které zrovna nebyly odjetí.
Fotky naleznete zde.
4.2.2017 se konala schůze místní organizace ČČK. Na schůzi také proběhla přednáška Mgr. Krausové na téma první pomoc.
Fotky naleznete zde.
14.1.2017 se konala valná hromada SDH Slatina, které se zúčastnilo 35 členů.
Fotky naleznete zde.
7.1.2017 se v obci uskutečnila Tříkrálová sbírka pořádaná oblastní charitou Mor. Třebová. Občané přispěli celkem 5 310 Kč.
Fotky naleznete zde.