Skip to: site menu | section menu | main content


Události a akce v roce 2018:

28.12.2018 se konal vánoční turnaj ve stolním tenise. Vítězem se stal opět Jan Gregor.
Fotky naleznete zde.
23.12.2018 se konalo tradiční zpívání u vánočního stromu a na závěr byl vypuštěn vánoční ohňostroj.
Fotky naleznete zde.
15.12.2018 se v hostinci konala vánoční besídka, kde vystoupily místní děti s básničkami a pohádkovým vystoupením.
Fotky naleznete zde.
5.12.2018 procházeli obcí Mikuláš, anděl a dva čerti, kteří navštívili některé hodné a zlobivé děti.
Fotky naleznete zde.
1.12.2018 se konala brigáda na stavění a zdobení vánočního stromu u hasičárny.
Fotky naleznete zde.
30.11.2018 si občané v klubovně vyráběli vánoční adventní věnečky.
28.10.2018 se u příležitosti oslav 100 let vzniku republiky zasadila na návsi lípa.
Fotky naleznete zde.
19.8.2017 se na výletišti konal hasičský výlet, kde k poslechu i tanci zahrála skupina Menhir. Součástí výletu byl i 2. ročník soutěže tentokráte o nejlepší štrúdl.
V kategorii dětí 1. místo obsadil Martin Knödl a 2. místo Eva Knödlová a 3. místo Alena Knödlová.
V kategorii dospělých u odborné poroty se hodnotil vzhled i chuť (slaný a sladký). Mezi sladkámi 1. místo získala Růžena Tihonová, 2. místo Helena Knödlová a 3. místo Věra Kaderková. Mezi slanými 1. místo získala Věra Petrová, 2. místo Jitka Kroupová a 3. místo Blanka Bajnarová.
Návštěvníci výletu hodnotili vzhled a nejvíce se jim líbil a 1. místo získal štrúdl Aleny Knödlové.
Fotky naleznete zde.
30.7.2018 se na výletišti konalo cirkusové představení se zvířátky.
Fotky naleznete zde.
29.7.2018 se u kapličky konala poutní mše.
Fotky naleznete zde.
27.7.2018 se na výletišti konala pouťová zábava, kde zahrála skupina Merkur.
2.6.2018 se na obecním rybníku konaly 13. rybářské závody. Závodů se zúčastnilo celkem 81 závodníků (21 v kategorii dětí do 15 let, 4 žen a 56 mužů).
Výsledky závodů: žen a dětí, mužů.
Přehled úlovků naleznete zde.
16.6.2018 se u rybníku konal 17. ročník poháru starosty obce Slatina v požárním sportu. Soutěžilo se ve dvou požárních útocích (jeden na narážení a druhý sání z kádě) a součet obou pořadí určil výsledek. Mladí hasiči měli dva pokusy z kádě a počítal se jim ten lepší čas. Opět u nás čas měřila digitální časomíra zapůjčená od SDH Uhřice. Soutěže se zúčastnilo 5 družstev mužů , 3 družstva starších žáků a 6 družstev mladších žáků. Muži obsadili 2. místo, starší žáci také 2. místo a mladší žási svoji kategorii vyhráli.
Fotky naleznete zde.
30.4.2018 se na výletišti konalo tradiční pálení čarodějnic.
Fotky naleznete zde.
20.4.2018 se uskutečnila rybářská brigáda na úklid kolem rybníku před zahájením rybářské sezony.
7.4.2018 u příležitosti celostátní akce Ukliďme Česko a blížícího se Dne Země mladí hasiči uspořádali brigádu na úklid odpadků kolem obce. Sbíralo se spolu s dospělými po příkopech kolem silnic od Březiny do Slatiny a pak ze Slatiny směrem na Rozcestí, kde na nás navázali sousedé z Korbelovy Lhoty, kteří šli od Brťova k Rozcestí. Pak šli na Červenou a dolů k obecnímu úřadu. Souběžně jel obecní nákladní automobil DAF a sesbíral odpadkové pytle podél cest.
Fotky naleznete zde.
29.3.2018 před Velikonocemi tradičně obcí procházely děti s hrkačkami. Hrkaly ve čtvrtek v 18 hod, v pátek v 6 hod, 12 hod, 18 hod a v sobotu v 6 hod a 12 hod.
Fotky naleznete zde.
17.3.2018 se barvila velikonoční vajíčka, která se následně vyvěsila na stromy v parku na návsi a zkrášlila tak velikonoční období.
Fotky naleznete zde.
4.3.2018 se v hostinci konala oslava MDŽ.
Fotky naleznete zde.
24.2.2018 se v hostinci konal dětský karneval, kde dorazilo spousta masek a nejen dětských. Konaly se soutěže, tancování, tombola, ...
Fotky naleznete zde.
17.2.2018 se konala schůze místní organizace ČČK. MUDr. Michal Číšecký doplnil schůzi přednáškou na téma oční choroby.
Fotky naleznete zde.
10.2.2018 procházel obcí 15 členný masopustní průvod nejrůznějších masek, který navštívil většinu místních domácností.
Fotky naleznete zde.
13.1.2018 se konala valná hromada SDH Slatina, které se zúčastnilo 36 členů.
Fotky naleznete zde.
13.1.2018 se v obci uskutečnila Tříkrálová sbírka pořádaná oblastní charitou Mor. Třebová. Občané přispěli celkem 5 922 Kč.
Fotky naleznete zde.