Skip to: site menu | section menu | main content


Události a akce v roce 2019:

5.1.2019 se konala valná hromada SDH Slatina, které se zúčastnilo 32 členů. a několik hostů
Fotky naleznete zde.
5.1.2019 se v obci uskutečnila Tříkrálová sbírka pořádaná oblastní charitou Mor. Třebová. Občané přispěli celkem 5 650 Kč.
Fotky naleznete zde.