Skip to: site menu | section menu | main content


Události a akce v roce 2018:

30.4.2018 se na výletišti konalo tradiční pálení čarodějnic.
Fotky naleznete zde.
20.4.2018 se uskutečnila rybářská brigáda na úklid kolem rybníku před zahájením rybářské sezony.
7.4.2018 u příležitosti celostátní akce Ukliďme Česko a blížícího se Dne Země mladí hasiči uspořádali brigádu na úklid odpadků kolem obce. Sbíralo se spolu s dospělými po příkopech kolem silnic od Březiny do Slatiny a pak ze Slatiny směrem na Rozcestí, kde na nás navázali sousedé z Korbelovy Lhoty, kteří šli od Brťova k Rozcestí. Pak šli na Červenou a dolů k obecnímu úřadu. Souběžně jel obecní nákladní automobil DAF a sesbíral odpadkové pytle podél cest.
Fotky naleznete zde.
29.3.2018 před Velikonocemi tradičně obcí procházely děti s hrkačkami. Hrkaly ve čtvrtek v 18 hod, v pátek v 6 hod, 12 hod, 18 hod a v sobotu v 6 hod a 12 hod.
Fotky naleznete zde.
17.3.2018 se barvila velikonoční vajíčka, která se následně vyvěsila na stromy v parku na návsi a zkrášlila tak velikonoční období.
Fotky naleznete zde.
4.3.2018 se v hostinci konala oslava MDŽ.
Fotky naleznete zde.
24.2.2018 se v hostinci konal dětský karneval, kde dorazilo spousta masek a nejen dětských. Konaly se soutěže, tancování, tombola, ...
Fotky naleznete zde.
17.2.2018 se konala schůze místní organizace ČČK. MUDr. Michal Číšecký doplnil schůzi přednáškou na téma oční choroby.
Fotky naleznete zde.
10.2.2018 procházel obcí 15 členný masopustní průvod nejrůznějších masek, který navštívil většinu místních domácností.
Fotky naleznete zde.
13.1.2018 se konala valná hromada SDH Slatina, které se zúčastnilo 36 členů.
Fotky naleznete zde.
13.1.2018 se v obci uskutečnila Tříkrálová sbírka pořádaná oblastní charitou Mor. Třebová. Občané přispěli celkem 5 922 Kč.
Fotky naleznete zde.