Skip to: site menu | section menu main contentCzech POINT:

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.
Jedno pracoviště s Czech POINTem je i na OU Slatina a je vybaveno z prostředků EU a evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím integrovaného operačního programu a státního rozpočtu ČR.