Skip to: site menu | section menu | main content


Události a akce v roce 2008:

23.12.2008 se pod vánočním stromem zpívali koledy. Pro zúčastněné bylo přichystané občerstvení. Fotky naleznete zde.
13.12.2008 se v místním pohostinství konala vánoční besídka. Fotky naleznete zde.
V prosinci 2008 byla dokončena rekonstrukce hasičské zbrojnice. Fotky z průběhu rekonstrukce naleznete zde.
V prosinci 2008 byla dokončena přeložka elektrického vedení do země
V prosinci 2008 byla dokončena stavba obecního skladu. Fotky skladu naleznete zde.
14.10.2008 se uskutečnila debata nad zahájením provozu nové skládky na Březince. Diskuse se zúčastnil senátor Mgr. Martínek a zástupci firmy provozující skládku P-D Refractories Ing. Kožoušek a Ing. Král.
11.10.2008 na rybníku proběhla druhá rybářská soutěž letošního roku. Zúčastnilo jí se na dvě desítky místních rybářů. Vítězem se stal Luboš Dobeš, druhý byl Ing. Jiří Gregor a na třetím místě skončil Tomáš Muller. Fotky ze závodu naleznete zde.
V září 2008 začala rekonstrukce hasičské zbrojnice. Jednalo se o odizolování zdí a přistavení místnosti pro uložení věcí pro zásah. Na tuto rekonstrukci byla poskytnuta dotace z pardubického kraje ve výši 120.000,-Kč. Fotky z průběhu rekonstrukce naleznete zde.
V září 2008 započala přeložka elektrického vedení do země
30.8.2008 se na místním výletišti uskutečnilo přátelské posezení spojené se zakončením prázdnin. K poslechu a tanci zahrála hudba p. Burgeta. Fotky naleznete zde.
27.7.2008 proběhla u kapličky mše u příležitosti slatinské pouti. Fotky naleznete zde.
25.7.2008 se na místním výletišti uskutečnila předpouťová zábava s kapelou Epicentrum.
18.7.2008 Obec Slatina slavnostně předala nově zakoupené uniformy zásahové jednotce SDH Slatina. Fotky ze slavnostního předávání naleznete zde.
21.6.2008 se u rybníka uskutečnila soutěž o pohár strosty obce v požárním sportu. Na závodu se zúčastnilo celkem 15 družstev rozdělených do kategorií žáků, žen a mužů. Družstva žen se umístila na 2. a 5. místě, družstvo mužů skončilo 3. Fotky ze závodu naleznete zde.
31.5.2008 proběhlo první kolo soutěže v požárním sportu. Závod se poprvé uskutečnil u rybníka. Tohle místo se osvědčilo a naše družstvo mužů vyhrálo. Fotky ze závodu naleznete zde.
28.5.2008 se uskutečnila oslava Dne matek. Jako překvapení vystoupily hosté Eva Hrušková a Jan Přeučil. Fotky naleznete zde.
17.5.2008 proběhla rybářská soutěž za účasti pozvaných hostů. Fotky ze soutěže naleznete zde.
30.4.2008 na fotbalovém hřišti proběhlo pálení čarodějnic. Fotky naleznete zde.
V bubnu 2008 proběhly dobrovolné preventivní prohlídky stavu topných jednotek, komínů,... Celkem bylo zkontrolováno 21 domů.
29.3.2008 se uskutečnila rybářská schůze.
22.2.2008 se konal zájezd do vinného sklepa v Šatově.
16.2.2008 se v místní restauraci uskutečnila soutěž Slatinský prďák. Fotky naleznete zde.
2.2.2008 prošel obcí masopustní průvod. Fotky průvodu naleznete zde.
6.1.2008 se uskutečnila výroční valná hromada SDH SLatina.