Skip to: site menu | section menu | main content


Události a akce v roce 2020:

4.1.2020 se konala valná hromada SDH Slatina, které se zúčastnilo 44 členů. a několik hostů
Fotky naleznete zde.
4.1.2020 se v obci uskutečnila Tříkrálová sbírka pořádaná oblastní charitou Mor. Třebová. Občané přispěli celkem 6 123 Kč.
Fotky naleznete zde.