Skip to: site menu | section menu | main content


Události a akce v roce 2019:

28.12.2019 se konal vánoční turnaj ve stolním tenise. Vítězem se stal Jakub Korec.
Fotky naleznete zde.
22.12.2019 se konalo tradiční zpívání u vánočního stromu a na závěr byl vypuštěn vánoční ohňostroj.
Fotky naleznete zde.
14.12.2019 se v hostinci konala vánoční besídka, kde vystoupily místní děti s básničkami a pohádkovým vystoupením.
Fotky naleznete zde.
5.12.2019 procházeli obcí Mikuláš, anděl a tři čerti, kteří navštívili některé hodné a zlobivé děti.
Fotky naleznete zde.
30.11.2019 se konala brigáda na stavění a zdobení vánočního stromu u hasičárny.
Fotky naleznete zde.
29.11.2019 si občané v klubovně vyráběli vánoční adventní věnečky.
Fotky naleznete zde.
18.8.2019 se na výletišti konal hasičský výlet, kde k poslechu i tanci zahrála skupina Merkur.
Před zahájením výletu proběhlo hasičské námětové cvičení­.
Součástí výletu byl i 3. ročník soutěže tentokráte o nejlepší sváteční koláče.
V kategorii dětí 1. místo obsadila Vendula Petrová, 2. místo Eva Knödlová a 3. místo Petra Vychodilová.
V kategorii dospělých u odborné poroty se hodnotil vzhled i chuť a 1. místo získala Věra Petrová, 2. místo Marie Müllerová a 3. místo Jarmila Petrová.
Návštěvníci výletu hodnotili vzhled a nejvíce se jim líbil a 1. místo získala Petra Vychodilová, 2. místo Irena Klegerová a 3. místo Marie Gregorová.
Fotky z hasičského námětového cvičení­ naleznete zde a fotky z výletu zde.
28.7.2019 se u kapličky konala pouťová mše.
Fotky naleznete zde.
26.7.2019 se na výletišti konala pouťová zábava, kde zahrála skupina Dreams of rock.
22.6.2019 na výletišti vystoupil kouzelník.
Fotky naleznete zde.
15.6.2019 se u rybníku konal 18. ročník poháru starosty obce Slatina v požárním sportu. Soutěžilo se ve dvou požárních útocích (jeden na narážení a druhý sání z kádě) a součet obou pořadí určil výsledek. Mladí hasiči měli dva pokusy z kádě a počítal se jim ten lepší čas. Opět u nás čas měřila digitální časomíra zapůjčená od SDH Uhřice. Soutěže se zúčastnilo 6 družstev mužů , 3 družstva starších žáků a 3 družstev mladších žáků. Muži obsadili 2. místo, mladší žáci také 2. místo a starší žáci svoji kategorii vyhráli.
Fotky naleznete zde.
25.5.2019 se na obecním rybníku konaly 14. rybářské závody. Závodů se zúčastnilo celkem 77 závodníků (25 v kategorii dětí do 15 let, 3 žen a 49 mužů).
Výsledky závodů: žen a dětí, mužů.
Přehled úlovků naleznete zde.
Fotky naleznete zde.
12.5.2019 se v hostinci konala oslava Dne matek.
Fotky naleznete zde.
30.4.2019 se na výletišti konalo tradiční pálení čarodějnic.
Fotky naleznete zde.
18.4.2019 před Velikonocemi tradičně obcí procházely děti s hrkačkami. Hrkaly ve čtvrtek v 18 hod, v pátek v 6 hod, 12 hod, 18 hod a v sobotu v 6 hod a 12 hod.
Fotky naleznete zde.
13.4.2019 se uskutečnila rybářská brigáda na úklid kolem rybníku před zahájením rybářské sezony.
Fotky naleznete zde.
6.4.2019 u příležitosti celostátní akce Ukliďme Česko a blížícího se Dne Země mladí hasiči uspořádali brigádu na úklid odpadků kolem obce. Sbíralo se spolu s dospělými po příkopech kolem silnic od Březinky na Červenou, od Březiny do Slatiny a pak ze Slatiny směrem na Rozcestí, kde na nás navázali sousedé z Korbelovy Lhoty, kteří šli od Brťova k Rozcestí. Pak šli na Červenou a dolů k obecnímu úřadu. Souběžně jel obecní nákladní automobil DAF a sesbíral celkem 65 ks odpadkových pytlů podél těchto cest.
Fotky naleznete zde.
16.3.2019 se v hostinci konal dětský karneval, kde dorazilo spousta masek a nejen dětských. Vystoupil kouzelník. Konaly se soutěže, tancování, tombola, ...
Fotky naleznete zde.
3.3.2019 se v hostinci konala oslava MDŽ.
Fotky naleznete zde.
2.3.2019 procházel obcí 13 členný masopustní průvod nejrůznějších masek, který navštívil většinu místních domácností.
Fotky naleznete zde.
27.2.2019 se konala schůze místní organizace ČČK.
MUDr. Helena Blažková a MUDr. Pavel Bartoň doplnili schůzi přednáškou na téma historie Odborného léčebného ústavu v Jevíčku a léčba plicních onemocnění.
5.1.2019 se konala valná hromada SDH Slatina, které se zúčastnilo 32 členů. a několik hostů
Fotky naleznete zde.
5.1.2019 se v obci uskutečnila Tříkrálová sbírka pořádaná oblastní charitou Mor. Třebová. Občané přispěli celkem 5 650 Kč.
Fotky naleznete zde.