Skip to: site menu | section menu | main content


Události a akce v roce 2014:

30.12.2014 se konal vánoční turnaj ve stolním tenise.
Fotky naleznete zde.
23.12.2014 se zpívaly koledy pod vánočním stromem.
Fotky naleznete zde.
13.12.2014 se v hostinci konala vánoční besídka..
Fotky naleznete zde.
5.12.2014 procházel obcí Mikuláš s andělem a čerty a navštívili zlobivé děti.
Fotky naleznete zde.
29.11.2014 se konala brigáda na stavění a zdobení vánočního stromku.
Fotky naleznete zde.
4.10.2014 se na obecním rybníku konaly letošní druhé rybářské závody. Závodů se zúčastnilo celkem 53 závodníků (7 v kategorii dětí do 15 let, 4 žen a 42 mužů). Počasí se vydařilo, ale úlovků bylo rekordně málo.
Výsledky závodů: žen a dětí, mužů.
Přehled úlovků naleznete zde.
Fotky naleznete zde.
27.9.2014 se konal pochod do Horákovi Lhoty. I přes malou účast dětí, kterou hahradila účast dospělých a seniorů se akce vydařila a nálada byla velmi veselá.
Fotky naleznete zde.
27.7.2014 se na návsi konala poutní mše.
Fotky naleznete zde.
26.7.2014 se již tradičně hrál pouťový volejbal, kde si několikrát vzájemně zahrála 3 smíšení družstva.
Fotky naleznete zde.
25.7.2014 se na výletišti konala pouťová zábava ve stylu RETRO. Opět byla veselá nálada, ke které přispěla i hudební skupina Epicentrum.
Fotky naleznete zde.
21.6.2014 se u rybníku konaly hasičské závody o pohár starosty obce Slatina. Zúčastnilo se jich 8 družstev mužů a 1 družstvo dětí. Našim hasičům se moc nedařilo a obsadili až 5 místo.
Fotky naleznete zde.
17.5.2014 se na obecním rybníku konaly rybářské závody. Závodů se zúčastnilo celkem 85 závodníků (9 v kategorii dětí do 15 let, 5 žen a 71 mužů). Počasí příliš nepřálo. Bylo chladno a odpoledne i pršelo. Proto i úlovků bylo málo.
Výsledky závodů: žen a dětí, mužů.
Přehled úlovků naleznete zde.
Fotky naleznete zde.
10.5.2014 se v hostinci konala oslava Dne matek, na které vystoupily místní děti s básničkami a pohádkovými představeními.
Fotky naleznete zde.
8.5.2014 se konal zájezd na zahrádkářskou výstavu do Kroměříže.
.
30.4.2014 se na výletišti uskutečnilo tradiční pálení čarodějnic.
Fotky naleznete zde.
17.4.2014 před Velikonocemi tradičně obcí procházeli děti s hrkačkami. Hrkali ve čtvrtek v 18 hod, v pátek v 6, 12, 18 hod a v sobotu 6 a 12 hod.
Fotky naleznete zde.
11.4.2014 se v lese pod Bamem na obecní brigádě vysázelo 4 200 ks sazenic bříz. Brigády se zúčastnilo 28 lidí a 4 děti.
Mapku místa sázení naleznete zde .
Fotky naleznete zde.
29.3.2014 se konala brigáda na úklid kolem rybníku před zahájením rybářské sezony. Dále se na brigádě zasázelo 65 ovocných stromků u cesty nad rybníkem vedoucí na Horky.
Mapku místa sázení naleznete zde .
Fotky naleznete zde.
22.3.2014 v hostinci proběhlo školení zásahové jednotky JPO5 SDH Slatina. Školení se zúčastnilo všech 9 členů zásahové jednotky, několik dalších členů našeho SDH a členové zásahové jednotky sousedního SDH Březina.
Fotky naleznete zde.
8.3.2014 v hostinci proběhla oslava MDŽ.
Fotky naleznete zde.
1.3.2014 procházel obcí 12 členný masopustní průvod nejrůznějších masek.
Fotky naleznete zde.
21.2.2014 21. až 23. 2.2014 se uskutečnil víkendový zájezd do termálního koupaliště ve Velkém Mederu (SK).
15.2.2014 se konala schůze místní skupiny ČČK. Schůze byla doplněna přednáškou na téma „Jak se správně stravovat při různých chorobách“. Přednášela paní Koubková.
Fotky naleznete zde.
11.1.2014 se konala výroční valná hromada SDH Slatina, které se zúčastnilo 26 členů.
Fotky naleznete zde.
3.1.2014 se v obci uskutečnila Tříkrálová sbírka pořádaná oblastní charitou Mor. Třebová. Občané přispěli celkem 4 370 Kč.
Fotky naleznete zde.